Финансирање

ИСКОРИСТЕТЕ ГИ ПОВОЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ГАМАТА НА CITROËN

Во соработка со Sparkasse Leasing  – Финансиски лизинг за патнички возила
– со каматна стапка од само 4,5%.
минимално учество 20 % од бруто цената, рок на отплата до 84 месечни рати(бруто), трошок за обработка 1,5 %

Во соработка со ПроКредит Банка

Специјална понуда за хибридни и електрични автомобили – кредити за физички и правни лица преку ПроКредит Банка:
– 0% учество
– 3,75% фиксна каматна стапка за цел период
– Залог – возилото што се купува
– Максимум рок од 5 години
– 0% провизија за исплата
– 100% контролирани средства

Специјална понуда за автомобилски кредити за физички и правни лица
– 0% учество
– 5% фиксна каматна стапка за цел период, со возилото под залог
– 5,5% фиксна каматна стапка за цел период, со солемнизација на договор
– Максимум рок од 5 години
– 1% провизија за исплата
– 100% контролирани средства