Кон содржината
АЖУРИРАЊЕ МАПА
ВАШИОТ СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА НА ЕКРАН НА ДОПИР
За да се одржува навигацискиот систем во вашето возило ажуриран и правилно да функционира, Citroën обезбедува ажурирања на мапите на редовна основа.

ВНЕСЕТЕ БРОЈ НА ШАСИЈА (VIN број) од вашиот Citroën овде

Ве молиме внесете валиден Citroën VIN број (број на шасија).

VIN бројот (број на шасија) одговара на серискиот број на возилото (низа од 17 бројки и букви кои започнуваат со VF7 или VR7...). Се наоѓа во документот за регистрација на вашето возило.