Кон содржината
Citroën сервисни кампањи

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ВАШЕТО ВОЗИЛО Е ОПФАТЕНО СО СЕРВИСНА КАМПАЊА

Сервисните кампањи со повикување се однесуваат на Вашата безбедност или сообразноста на прописите за Вашето возило. Потребно е да го контактирате Вашиот овласетен сервис што поскоро.

 

Сервисните развојни кампањи овозможуваат да се изврши надградба на Вашето возило со цел да се спречат одредени инциденти. Потребно е да го контактирате Вашиот овластен сервис што поскоро.

 

Овие интервенции се бесплатни.

ВНЕСЕТЕ VIN (БРОЈ НА ШАСИЈА) 

 

Внесениот VIN (број на шасија) се наоѓа во вашата сообраќајна дозвола. Мора да содржи низа од 17 бројки и букви, започнувајќи со VF7 или VR7.

captcha