Кон содржината
ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА

СМИРЕНОСТ НА ДНЕВНО НИВО

Дали ви е важно да ги контролирате трошоците за вашиот автомобил и да ја одржите неговата вредност за понатамошна препродажба?

За комплетна смиреност и сигурност во секојдневието продолжете ја гаранцијата за вашиот автомобил. Одлучете се за договор за продолжена гаранција за да го одржите вашето возило функционално и безбедно. Услугата Citroën Assistance е вклучена во договорот.

ДОГОВОР ЗА ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ОЧЕКУВАЊА

Со договорот за продолжена гаранција добивате бесплатна поправка или замена на неисправни делови и по истекот на двогодишниот рок на комерцијалната (фабричката) гаранција на вашето возило. Воедно имате на располагање и Citroën Assistance со помош на пат и можност за транспорт на возилото 24/7 во повеќе од 40 земји.
Замена или поправка на неисправни механички, електрични/електронски делови кои го спречуваат нормалното функционирање на возилото, по истекот на рокот на двoгодишната комерцијална ( фабричка) гаранција на возилото. Вклучено
Поправка или транспорт на возилото 24 часа на ден, 7 дена во неделата, во повеќе од 40 земји, во случај на механички, електричен/електронски дефект и неможност за понатамошно управување на возилото. Вклучува и згрижување на возачот и патниците со изнаоѓање на најсоодветно решение за мобилност, заменско возило или сместување во хотел. Вклучено

ДОГОВОРИ ЗА CITROËN УСЛУГИ

STORITEV CITROËN JAMSTVO STORITEV CITROËN OSNOVNI SERVIS STORITEV CITROËN RAZŠIRJENI SERVIS

24/7 pomoč na cesti 

 t.i. Citroën Assistance: popravilo na mestu okvare ali vleko vozila, če ga ni mogoče popraviti na kraju samem.

vključeno vključeno vključeno

Nadomestni deli in popravilo

za mehanske, električne ali elektronske okvare po preteku pogodbene garancije (vključno s stroški dela).

vključeno vključeno vključeno

Redni vzdrževalni servisi

 za vaše vozilo, ki so predvideni po Knjižici vzdrževanja (vključno s tekočinami).

vključeno vključeno

Obrabni deli

Menjava delov, ki jih je treba redno menjavati, kot na primer: zavorne ploščice, amortizerji, varovalke, metlice brisalnikov stekla ...

vključeno

Nadomestno vozilo (popravilo)

če se popravilo ne more izvršiti v enem dnevu (trajanje najema ne sme presegati štirih dni).

opcijsko/za doplačilo vključeno

Nadomestno vozilo

V primeru nesreče, požara, kraje, izposoja vozila enakovrednosti za različno obdobje glede na izbrano možnost

 

opcijsko/za doplačilo

ЕДНОСТАВНО СКЛУЧУВАЊЕ

Склучувањето на договор за услуги никогаш не било толку едноставно:

  • можете да го случите веднаш штом ќе го нарачате вашето возило,
  • во рок од 22 месеци од датумот на испорака на возилото, за продолжување на гаранцијата

ЧПП за договори за услуги и продолжена гаранција

Сѐ уште немам склучено договор за продолжена гаранција. Што е потребно?

Доколку сте заинтересирани за продолжување на гаранцијата, ова може да го побарате во период до 22 месеци од набавката на вашето возило.

Што се случува доколку го надминам бројот на изминати km или времетраењето за кои сум се преплатил?

Вашиот договор за продолжена гаранција завршува штом ќе се достигне еден од условите во претплатата – времетраење или километража.

Сепак, можно е да се продолжи времетраењето и/или километражата пред истекот на договорот.

А доколку моето возило е украдено или во незгода е тотално оштетено?

Во овој случај, вашиот договор ќе заврши на датумот на кражба или незгода која го направила вашиот автомобил трајно неупотреблив.

Во ваков случај имате право на поврат на уплатениот износ за договорот, пропорционално со датата на кражба или незгода.

А што доколку го препродадам возилото?

Договорот за услуги се пренесува на новиот купувачот на вашето возило. Можете да го зголемите времетраењето и/или километражата на вашиот договор пред неговото истекување, во рамки на максималните можности (времетраење / km).