Кон содржината
Правни забелешки

ПРАВНИ ЗАБЕЛЕШКИ

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Интернет страницата достапна преку линкот www.citroen.mk е наменета за лично информирање на корисниците. Пристапот и употребата на оваа веб страница подлежи на « начините на употреба» опишани подолу, и на законите и/или на правилата. Со ваше поврзување на оваа веб страница, безусловно ги прифаќате во целост условите на употреба.

Сопственикот на оваа веб страница www.citroen.mkги поседува сите права за промена или ажурирање на овие начини на употреба без претходна најава, како и право на промена на содржината, производите и услугите прикажани на оваа веб страница.

 

Издавање

Страницата е изработена од страна на AUTOMOBILES CITROËN.

Веб страницата www.citroen.mk се одржува од :
АВТОНОВА ДОО , ексклузивен увозник за марката Citroen за Македонија, ул. Скупи бр.8, 1000 Скопје, Македонија

Контакт https://www.citroen.com.mk/kontaktirajte-ne/

 

Права и интелектуална сопственост

Сопственикот на веб страницата ги информира корисниците дека најголем дел од содржината на веб страницата:

a) е заштитена со авторски права особено во случај на фотографии, написи, цртежи, анимации

b) и/или е заштитен со закони особено скици / модели на возила кои се појавуваат на веб страница

c) е заштитен со закони поврзани со заштита на трговската марка особено за марката Citroën, логото “двојниот шеврон” (претставник на логото Citroën) и марки на моделите на возила кои се појавуваат на оваа веб страница.

Елементите кои се заштитени се во сопственост на AUTOMOBILES CITROEN или на трети лица овластени од Citroën за нивно користење.
Секоја репродукција, репрезентација, употреба, адаптација, модификација, вметнување, превод, комерцијализација, целосно или во делови, во било која форма или на било кој начин (хартиена, дигитална, итн) на марката “Citroën” , од фигуративната марка “двоен шеврон“, и /или на моделите од марките прикажани на веб страницата е забрането, освен по претходна написмена дозвола од страна на AUTOMOBILES CITROEN

 

Информации за производи и услуги

Информациите и фотографиите кои се наоѓаат на страниците на веб страницата www.citroen.mk се од информативни природа, не се обврзувачки и се базираат на постоечките технички карактеристики во моментот на превземање или ажурирање.

Опремата на возилата прикажани на веб страницата www.citroen.mk е во серија или опционал, зависно од верзијата. Како резултат на политиката за постојано подобрување,  производите, техничките карактеристики, опремата, опционалите и боите на возилата може да бидат променети во секој момент. Боите може да не бидат верни, бидејќи актуелната технологија не дозволува верна репродукција на боите.

За точниот изглед на моделите и/или верзиите на оваа веб страница, како и нивното ниво на опременост, бои, опционали и дополнителна опрема ве молиме да се консултирате во најблиското продажно место на Citroen во Македонија. Информациите и фотографиите прикажани на оваа веб страница се од генерална природа и не се договорни.

 

Заштита на лични податоци

Не сте обврзани да го откривате вашиот идентитет или да внесувате било каков личен податрок за консултација на www.citroen.mk.

Некои податоци кои се од личен карактер се потребни за да одговориме на вашите барања за информации, закажување на состанок и/или за обработка на барање за ваша претплата на нашиот Newsletter.
Како што налага законот за заштита на лични податоци, податоците кои се задолжителни  се одбележани со ѕвездичка на страниците на www.citroen.mk.
Останатите факултативни податоци се бараат со цел подобро да ги разбереме вашите барања за да ја подобриме нашата понуда на услуги.

Собраните податоци се обработуваат електронски. Имате право на пристап, промена, поправка или бришење на вашите лични податоци согласно Законот за заштита на лични податоци.

За да го остварите ова право треба да се обратите до офицерот за заштита на личните податоци:

Анета Симјаноска Јованоска;  телефон за контакт 02/3093-025; e-mail: aneta.s@citroen.com.mk

АВТОНОВА ДОО , ексклузивен увозник за марката Citroen за Македонија, ул. Скупи бр.8, 1000 Скопје, Македонија

 

Ослободување од одговорност

Ја користите веб страницата www.citroen.mk на ваша единствена и целосна одговорност. Automobiles Citroen и Автонова немаат никаква одговорност за било која директна или последователна загуба, вклучително загуба на материјал, податоци, финансиски загуби, кои се резултат на или се во врска со употребата на оваа веб страница или веб страниците кои се поврзани со линкови.

Потребно е да се прибележи дека некои производи или услуги кои се претставени на www.citroen.mk  може да подлежат на специјални закони, рестрикции и/или забрани во некои земји.
Веб страницата www.citroen.mk хостирана од страна на Automobiles Citroen, ви овозможува да испраќате лични пораки преку сервери кои се под нејзина одговорност, со кои имате можност да ги информирате вашите контакти за интересни написи или документи од веб страницата. AUTOMOBILES CITROËN нема никаква одговорност во поглед на испратената порака на контактот преку www.citroen.mk и нема никаква одговорност за текстот на пораките врз кои нема никава контрола.

 

Одговорност на корисникот

Корисниците на оваа веб страница се обврзуваат да ги почитуваат овие услови за употреба и ја посетуваат оваа веб страница под своја сопствена одговорност. Консултацијата на оваа веб страница автоматски имплицира прифаќање на последната верзија на начините за употреба.

AUTOMOBILES CITROËN нема никаква одговорност при губење за или во врска со употреба на веб страницата www.citroen.mk.
Корисниците треба ја заштитат својата техничка опрема од вирус и /или од phishing, и AUTOMOBILES CITROËN нема никаква одгорноста од таа гледна точка.

 

Хипертекстуални линкови

За воведување на хипертекстуални линкови кон страницата www.citroen.mk потребно е претходно писмено одобрение од Автонова ДОО.