Кон содржината
Пронајдете Citroën продажно-сервисни центри

Пронајдете Citroën центар

АВТОНОВА, СКОПЈЕ
Citroën нови возила, користени возила, механичарски услуги, резервни делови, лимаро фарбарски услуги

АДРЕСА

Ул. Скупи бр.8 Скопје

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник-Петок:
Продажен салон 8:30 – 18:00
Механичарски , лимариски сервис и резервни делови 8:30 – 16:30
Администрација 8:30– 16:30
Сабота: 9:00-14:00

 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Централа 02 3093-001
Факс 02 3093-025
Продажба нови возила 02 3093-011 02 3093-017
Користени возила 02-3093-022
Механичарски серви с02 3093-012/071 235 585 (достапни и на Viber и WhatsApp)
Лимаро-фарбарски сервис 02 3093-018/075 278 439 (достапни и на Viber)
Резервни делови 02 3093-014

АВТОНОВА BUSINESS CENTER
Citroën нови возила, користени возила, механичарски услуги, резервни делови, лимаро фарбарски услуги

АДРЕСА

Ул. Скупи бр.8 Скопје

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник-Петок:
Продажен салон 8:30 – 18:00
Механичарски , лимариски сервис и резервни делови 8:30 – 16:30
Администрација 8:30– 16:30
Сабота: 9:00-14:00

 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Продажба за бизнис корисници Ненад Симоновски 02 3093 011
Прием во сервис за бизнис корисници Стојан Костадиновски 02 3093 021

АВТОНОВА БИТОЛА
Citroën нови возила, користени возила, механичарски услуги, резервни делови, лимаро фарбарски услуги

АДРЕСА

Ул. Воден бр. 15 Битола

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник-Петок:
Продажен салон 8:30 – 16:30
Механичарски, лимариски сервис и резервни делови 8:30 – 16:30

Сабота: 9:00-14:00

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Продажба 047 208 288
Сервис 047 208 284
Лимаро-фарбарски сервис 047 208 284
Резервни делови 047 208 286

СЕРВИС СПЕКТРУМ
Citroën сервис, резервни делови

АДРЕСА

ул. Маршал Тито бб Тетово

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник-Петок : 9:00 – 14:00
Сабота: неработен ден

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Сервис 044 342-500 070 259-795