Кон содржината
Политика на приватност

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Оваа интернет страница е сопственост на Automobiles Citroën. Со него управува Automobiles Citroën, поедноставено акционерско друштво чие седиште се наоѓа во Франција, 2-10 boulevard de l'Europe 78300 Poissy, RCS Versailles B 642 050 199. Оваа интернет страница е хостирана во Европа од IT услугите на Stellantis .

Ве молиме внимателно прочитајте ја оваа политика пред да ја пребарувате и користите оваа интернет страница бидејќи објаснува како се обработуваат вашите лични податоци. Вашата навигација на оваа интернет страница покажува дека ја прифаќате оваа политика.

1. КАТЕГОРИИ НА ОБРАБОТЕНИ ПОДАТОЦИ / ЛИНКОВИ ДО ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ/АПЛИКАЦИИ

Се грижиме за вашата приватност. Ние собираме и обработуваме различни видови лични податоци преку оваа интернет страница. Ова вклучува:

·         информациите што ни ги давате кога ги барате и користите нашите услуги и интернет страница, како што се вашето име, адреса, е-маил адреса

·         информациите што ни се потребни кога ќе пријавите проблем со нашата интернет страница

·         Информации собрани со помош на колачиња

·         Информации за вашето возило, како и конкретни податоци за договорот што ни се потребни за индивидуалните перформанси на интернет страницата (на пр. датум на купување, датуми на сервисирање) и да обезбедиме оптимално корисничко искуство со најдобра услуга за вашето возило

За повеќе детали, видете дел 2.

Оваа интернет страница може да содржи и линкови до други интернет страници на групацијата Citroën или Stellantis или до интернет страници на партнери на Citroën, овластени сервиси, други поврзани компании или социјални мрежи. Кога ќе кликнете на таков линк до една од овие други интернет страници на Citroën или трети страници, имајте предвид дека овие интернет страници имаат свои политики за заштита на податоците. Ве охрабруваме да ги проверите нивните политики за приватност кога ги користите овие интернет страници.

Оваа интернет страница може да содржи и iFrames чија содржина доаѓа од други интернет страници на групацијата Citroën или Stellantis. Citroën ја обезбедува оваа надворешна содржина на корисниците на Интернет за поголема удобност. Затоа, кога посетувате страница што содржи iFrames , овие интернет страници може да користат колачиња. Ве молиме погледнете на Citroën политика за колачиња за повеќе информации.

Известени сте дека Citroën одбива секаква одговорност за интернет страниците на трети страни.

2. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

општата администрација од Automobiles Citroën како контролори на податоци, во условите подолу.

Како контролори на податоци, ние ги обработуваме вашите лични податоци на следниов начин:

Податоци / Категории на податоци (задолжителните податоци се означени со ѕвездичка*) Цел(и)

Детали за идентификација и контакт

(име*, адреса на е-пошта*; телефонски број, поштенска адреса (* доколку е применливо)), детали за моделот*, избран партнер на Citroën*, интерес за услуга за изнајмување/финансирање, тип на барање (* доколку е применливо), специфични податоци за флотата (*ако е применливо)

Контакт, комуникација и обработка на барања

Детали за идентификација и контакт

(име, адреса на е-пошта*)

Управување со пријава/ одјава на билтенот

Детали за идентификација и контакт

(име*, адреса на е-пошта*; телефонски број, поштенска адреса (*ако е применливо), поставки за контакт, податоци за идентификација на возилото (на пр. Број на шасија на возило (VIN)*, регистарски број / регистарска табличка, прв датум на регистрација), производ и услуга спецификации (на пр. модел, опрема, мотор), тип на услуга*, отчитување на километражата, датум/време на оставање на возилото, датум/време на преземање на возило, заменско возило

Управување и обработка на барања за услуги
Идентификација и соодветни детали за контакт*, податоци за идентификација на возилото*, спецификации на производот*, отчитување на километражата Управување и обработка на барањето за проценка на вредноста за тргување со возила
Информации собрани преку колачиња Ве молиме погледнете ја нашата Политика за колачиња за повеќе информации

Податоците означени со ѕвездичка (*) се задолжителни и претставуваат договорно барање. Од вас исто така се бара да ни ги пренесете. Доколку не ги дадете овие податоци, нема да можеме да одговориме на вашето барање.

Во зависност од вашиот профил и однесувањето на корисниците додека ја прелистувате нашата веб-локација, може да ви се прикаже pop-up приказ кој ќе ви понуди тест возење или понуда за моделот што ве интересира.

Вашите лични податоци ќе се чуваат десет години по завршувањето на договорниот однос. Доколку сте дале согласност за користење на вашите податоци за маркетинг цели, вашите лични податоци ќе се чуваат за овие цели три години по последниот контакт со нас.

   

 

  

Ние ги доставуваме вашите лични податоци на следните примачи од причините наведени подолу:

  

A.      За цели поврзани со извршување на договор или поврзани со преддоговорни мерки преземени на барање на субјектот на податоците пред склучувањето на договор во согласност со чл. 6(1)(б) од Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR)

Детали за идентификација и контакт

(име*, адреса на е-пошта*; телефонски број, поштенска адреса (* доколку е применливо)), детали за моделот*, избран партнер на Citroën*, интерес за услуга за изнајмување/финансирање, тип на барање (* доколку е применливо), специфични податоци за флотата (*ако е применливо)

Остварување контакт, комуникација и обработка на барања; Управување со пријавување/ одјава на билтен

Citroën France и PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe , 78300 Poissy , Франција и вашиот избран партнер на Citroën.

Горенаведените примачи ги споделуваат вашите лични податоци со своите даватели на IT услуги кои им помагаат во управувањето со споменатите цели, а особено со:

·          Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Франција) кој ангажира други подизведувачи лоцирани надвор од Европската економска област (EEA) и затоа во земја која нема ниво на соодветна заштита на податоците. Нема одлука за адекватност од Европската комисија, но има соодветни заштитни мерки, кои во овој случај се обврзувачките корпоративни правила на Capgemini (BCR). За да добиете копија, ве молиме следете ја оваа врска: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

·          Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex , Франција) кој ангажира други подизведувачи лоцирани надвор од Европската економска област (ЕЕА) и затоа во земја која нема ниво на соодветна заштита на податоците. Нема одлука за соодветност од Европската комисија, но има соодветни заштитни мерки, кои во овој случај се обврзувачките корпоративни правила на Atos (BCR). За да добиете копија, ве молиме следете ја оваа врска: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

·          Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom) лоциран надвор од Европската економска област (EEA) и затоа во земја која нема соодветно ниво на податоци заштита. Нема одлука за соодветност од Европската комисија, но има соодветни заштитни мерки, кои во овој случај се обврзувачките корпоративни правила (BCR) на Salesforce. За да добиете копија, ве молиме следете ја оваа врска : https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

o    BETC, 1 Rue de l'Ancien Canal, 93 500 Pantin , Франција

o    Mediacom, 57 Rue de Villiers, 92 200 Neuilly- surseine

IBM GBS Франција, 17 Avenue de l'Europe , 92275 Bois -Colombes, Франција

Детали за идентификација и контакт*, податоци за идентификација на возилото*, спецификации на производот*, отчитување на километражата Истражување на пазарот и анкети на потрошувачи за собирање мислења во врска со производите и услугите на Citroën (на пр. анкети за задоволството на клиентите) само во случај кога клиентот може да се контактира преку каналот за комуникација избрани за овие цели без нивна претходна согласност

Autobiz SAS, 4, place des Vosges, Immeuble LAVOISIER, 92400 COURBEVOIE, France] и вашиот избран партнер на Citroën.

Други примачи: Видете ги давателите на IT услуги споменати погоре.

Б. За цели кои се однесуваат на легитимните интереси што ги следи контролорот на податоците или трето лице во согласност со чл. 6(1)(ѓ) од GDPR, освен ако не сте го искористиле вашето право на приговор (чл. 21 (1) од GDPR):
Податоци/Категории на податоци Цел(и) Примач(и)

Податоци/Категории на податоци

Детали за идентификација и контакт*, спецификации на производи и услуги*

Истражување на пазарот и анкети на потрошувачи за собирање мислења во врска со производите и услугите на Citroën (на пр. анкети за задоволството на клиентите) само во случај кога клиентот може да се контактира преку каналот за комуникација избрани за овие цели без нивна претходна согласност

Citroën France и PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe , 78 300 Poissy , Франција

Горенаведените примачи ги споделуваат вашите лични податоци со своите даватели на IT услуги кои им помагаат во управувањето со споменатите цели, а особено со:

Aura Corporation Limited, 18 London End, The Old Post Office, HP9 2JH BEACONSFIELD, Велика Британија

3. ИНТЕРАКЦИЈА СО СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ

3.1. ПОДДРШКА НА КЛИЕНТИТЕ ПРЕКУ СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

 

 

Можете исто така да нѐ контактирате преку нашите канали на социјалните медиуми. На пример, ако ни испратите или објавите порака на нашите страници на социјалните мрежи, може да ги користиме информациите содржани во вашата порака или објава за да ве контактираме во врска со поставеното прашање/барање. Со цел да ви ја обезбедиме бараната помош, може да побараме од вас да обезбедите, преку директна или приватна порака, дополнителни информации како што се детали за проблемот, вашето име, емаил адреса, број на шасија на вашето возило (VIN), вашиот телефон, локација (град/држава) и/или марката, моделот и годината на производство на возилото. Информациите што ни ги давате нема да се користат за цели на директен маркетинг; Пазарните студии насочени кон подобрување на услугите и производите ќе се вршат само врз основа на збирни (анонимни) податоци.

Ве молиме имајте предвид дека не треба да пренесувате чувствителни податоци (како што се информации за расно или етничко потекло, политички мислења, религиозни или филозофски верувања или здравје) во вашата порака. Кога објавувате порака на јавната површина на социјалната мрежа, секој може да ја прочита.

    

3.2. ЛИНКОВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ / PLUG-IN ЗА  СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ (на пр. копчиња „LIKE“)

    

Нашата интернет страница вклучува линкови до социјалните медиуми.

Со цел да ги заштитиме вашите лични податоци кога ја посетувате нашата интернет страница, ние не користиме plug-in за социјални медиуми. Наместо тоа, HTML-врските се вградени во интернет страницата, овозможувајќи лесно споделување на социјалните медиуми. Интеграцијата на таква врска спречува директна врска со различните сервери за социјални медиуми при отворање на страница на нашата интернет страница. Со кликнување на едно од копчињата, се отвора прозорец во пребарувачот и го насочува корисникот на интернет страницата на соодветната социјална мрежа каде што (по пријавувањето) може, на пример, да го користи копчето „Like“ или „Share“.

За повеќе информации за целта и опсегот на обработката на податоците и понатамошното користење на вашите лични податоци од страна на социјалните мрежи и нивните интернет страници, како и вашите права и можните поставки за заштита на вашата приватност, ве молиме погледнете ги известувањата за заштита на податоците на секоја социјална мрежа .

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. ВАШИТЕ ПРАВА

Како предмет на податоци, имате право на пристап, исправка, бришење (право на заборав), ограничување на обработката, преносливост на вашите податоци, како и право на приговор за обработка на податоците, лични податоци што се однесуваат на вас кои се засноваат на член 6(1)(e) или (f) од GDPR или кога личните податоци се обработуваат за цели на комерцијалалнопотенцијални клиенти во согласност со важечкиот закон.

Ве молиме имајте предвид дека овие права се ограничени со закон и дека се потребни услови за да ги оствариме.

Собраните податоци се обработуваат електронски. Имате право на пристап, промена, поправка или бришење на вашите лични податоци согласно Законот за заштита на лични податоци.

За да го остварите ова право треба да се обратите до офицерот за заштита на личните податоци:

Анета Симјаноска Јованоска;  телефон за контакт 02/3093-025; e-mail: aneta.s@citroen.com.mk

АВТОНОВА ДОО , ексклузивен увозник за марката Citroen за Македонија, ул. Скупи бр.8, 1000 Скопје, Македонија

Доколку сакате да ги потврдите вашите права, ве молиме контактирајте нѐ по пошта во Automobiles Citroën – Служба за односи со клиенти, Case YT 227 – 2/10 Bd de l'Europe , 78092 POISSY, или преку е-пошта privacyrights-citroen@mpsa.com . Повеќе информации можете да најдете online на: https://citroen-fr-fr.custhelp.com/

Како контролор на податоци, можеме да ги ажурираме вашите лични податоци во секое време (на пример, да ја смениме вашата адреса).

За да го искористите вашето право да поднесете жалба (чл. 77 GDPR), ве молиме контактирајте со Националната Комисија за информатичка и слобода , 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr.

5. АЖУРИРАЈТЕ НА ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Сите идни промени на оваа Политика за приватност ќе бидат објавени на оваа интернет страница. Затоа ве повикуваме редовно да следите за да бидете свесни за измените направени во нашата политика за доверливост.

6. КОНТАКТИРАТЕ НÈ

Може да се контактира со менаџер преку следнава форма: https://citroen-fr-fr.custhelp.com/app/ask

Можете да не контактирате и по пошта на:

PSA Automobiles SA
Заштита на лични податоци Поштенско сандаче YT2382-10 Boulevard de l'Europe
78307 Poissy CEDEX

 

 

Верзија: март 2020 година

Погледнете ги правните известувања за целосни детали за компанијата.