После продажба

Светот на citröen

После продажните услуги на Citroën ќе ви помогнат да ги сочувате оптималните перформанси на вашето возило, дури и по илјадници километри. Нашите услуги за одржување и сервисирање, лимаро-фарбарски услуги, оригинални резервни делови, дополнителна опрема и гаранција ви се на располагање за ваша безбедност и удобност.