Diesel BlueHDi

Ефикасни мотори

Дизел моторите BlueHDi имаат придобивка од технологијата која континуирано ги третира емисиите на гасови кои загадуваат, притоа почитувајќи ги стандардите Euro 6.2.

Дизел моторите Blue Hdi имаат придовка од технологијата која придонесува за намалување на потрошувачката и емисијата на CO2, притоа почитувајќи ги стандардите Euro 6.2.
Катализаторот SCR (Selective Catalytic Reduction – Селективна каталитичка редукција), поставен со додаток на адитив за филтрирање на честици кој овозможува елиминација на азотни оксиди (Nox) што се емитираат од моторот .
N0x се трансформираат во пареа и азот (инертен гас) по хемиска реакција со адитивот AdBlue®.

BlueHDi_Moteurs_555X318

Citroën нуди различни BlueHDi мотори со 75 до 180 КС, со или без Stop&Start, со мануелен 5 или 6 степен менувач и EAT автоматски 6 и 8 менувачи :
– BlueHDi 75 BVM
– BlueHdi 100 BVM
– BlueHDi 100 S&S BVM6
– Blue Hdi 120 S&S BVM6
– Blue HDi 130 S&S BVM 6
– Blue HDi 130 S&S EAT8
– Blue HDi 160 S&S EAT8
– Blue HDi 180 S&S EAT8