Citroën Assistance

ПОМОШ НА ПАТ 24 ЧАСА НА ДЕН, СЕДУМ ДЕНА ВО НЕДЕЛАТА НИЗ ЦЕЛА ЕВРОПА

Citroën Assistance е нова услуга од Citroën за бесплатна помош на пат која важи за сите возила купени од 01.01.2019. Citroën Assistance – помош на пат е валидна во текот на првите 2 години, во времетраење на Комерцијалната гаранција на вашето Citroën возило.

Услугата Citroën Assistance, можете да ја користите во случај на електронски или механички дефект или пак сообраќајна незгода поради што е оневозможено понатамошно возење на вашето Citroën возило.

Услугата Citroën Assistance вклучува помош на лице место, доколку е можно или транспорт на возилото до најблискиот овластен сервис на Citroën.

Во случај на транспорт на возилото поради дефект кој се случил на:

– оддалеченост помала од 100 km од вашата домашна адреса, вашето возило ќе биде транспортирано до најблискиот овластен сервис. Во случај поправката на возилото да трае подолго од еден ден, ќе ви биде понудена соодветно решение за мобилност (максимум 4 дена).

– оддалеченост поголема од 100 km, имате право на заменско возило за продолжување на патувањето или локално сместување во хотел (со 3 ѕвезди најмногу 4 ноќи), или враќање дома со воз или авион.

Во случај на потреба јавете се на следните броеви:

CITROËN ASSISTANCE ПОМОШ НА ПАТ ВО МАКЕДОНИЈА
080 080 477
(за повик од Македонија, повикот е бесплатен)

CITROËN ASSISTANCE ПОМОШ НА ПАТ ВО СТРАНСТВО
+389 02 318 1361
(за повик од странство, со цена на актуелни тарифи)