Citroën FlexCare

ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ НА СМИРЕНОСТ

Збир од продолжена гаранција и план за сервисирање за да одговара на вашиот начин на возење.

ЗАШТИТА
Заштитете се од неочекуваното.
ПРЕДВИДЛИВОСТ
Распоредете ги трошоците на месечни плаќања, без изненадувања.
ФЛЕКСИБИЛНОСТ
Прилагодете го FlexCare планот според вашите потреби.
ЕКСПЕРТИЗА
Користете ги резервните делови од Citroën и уникатната експертиза на нашата мрежа.

ПРОДОЛЖEНА ГАРАНЦИЈА, ЧИСТ ПАТ ПРЕД ВАС
„За мене, најважно е да се заштитам од неочекуваното.”

Продолжена гаранција (i): Дополнително покритие за вашиот автомобил по истекот на фабричката гаранција, што ги покрива сите недостатоци при производство, кои предизвикале дефект на механички, електрични или електронски компоненти, за времетраење и опсег на km на вашиоr план за Citroën FlexCare – Може да се нарача во првите 24 часа по првата регистрација на автомобилот –
Погонска батерија (i): Вашата погонска батерија има гаранција 8 години или до 160,000 km, во рамки на фабричката гаранција на Citroën.
“Citroën Assistance (i): Помош на пат или влечење 24/7, без одбивање на километража, во повеќе од 49 земји. Во случај на механички, електрични или електронски дефект или продупчен пневматик.”
Недостиг на енергија (i): Недостиг на енергија – доколку вашата батеријата има недостиг од електрична енергија може да ја наполниме на место каде е дозволено или со влечење до станица за полнење по ваш избор во круг од 80 km или до најблиската во тој домет. Вашиот Citroën FlexCare план вклучува x пати влечење без доплата.


ПЛАНОВИ ЗА УСЛУГА, БЕЗ ИЗНЕНАДУВАЊА
„За мене, најважно е трошоците за сервисирањето на моето возило да бидат распределени на фиксни месечни плаќања.“

Грижа за сервисирање, планирано одржување (i): Серија периодични операции за одржување што опфаќа работна рака и замена на делови како што е наведено во барањата за сервисирање од производителот при нормални услови на користење на возилото за одреден број на сервиси (без оглед на km/ траење на возилото) купени со вашиот Citroën FlexCare план. Може да се нарача во секој момент пред истекот на 5 години од првата регистрација.

“Citroën Assistance (i): Помош на пат или влечење 24/7, без одбивање на километража, во повеќе од 49 земји. Во случај на механички, електрични или електронски дефект или продупчен пневматик.”

Недостиг на енергија (i): Недостаток на енергија – ако вашата батерија нема сила може да ја наполниме на пропишано место и/или со влечење до станица за полнење по ваш избор во круг од 80 km или до најблиската во тој домет. Вашиот Citroën FlexCare план вклучува x пати влечење годишно без дополнително плаќање.
Здравствена состојба на батеријата(i): Мерење на капацитетот на батеријата за време на операцијата за одржување/дијагностичка трага на батеријата, споредено со вредноста кога возилото за прв пат е испорачано.
Грижа за сервисирање Plus, планирано одржување: Серија операции за периодично одржување што опфаќа работна рака и замена на резервни делови како што е наведено во барањата за сервисирање од производителот при нормални услови на користење на возилото за времетраење и број на km пропишани со вашиот Citroën FlexCare план. Може да се нарача во првата година од регистрацијата или пред првиот планиран сервси за одржување.

ПАКЕТИ, КОМПЛЕТНА ПОНУДА
„За нас, значајна е услугата сѐ во едно“.”

Комплетна грижа или Комплетна грижа Plus: Може да се нарача во првите 12 месеци. Може да се нарача во првата година од регистрацијата на возилото и пред првиот закажан сервис за времетраење и број на km на вашиот Citroën FlexCare план.
Продолжена гаранција (i): Екстра покритие за вашето возило по истек на фабричката гаранција што ги покрива сите производни недостатоци поради дефект на механички, електрични и електронски компоненти.
Погонска батерија (i): Вашата погонска батерија има гаранција 8 години или до 160,000 km, во рамки на гаранцијата од производителот Citroën.
Планирано одржување (i): Серија периодични операции за одржување што покриваат работна рака и замена на делови како што е наведено во барањата за сервисирање на производителот за нормални услови на користење на возилото за времетраењето и опсег на km на вашиот Citroën FlexCare план.

„Citroën Assistance (i): Помош на пат или влечење 24/7, без да се одбие километражата, во повеќе од 49 земји. Во случај на механички, електричен или електронски дефект или продупчување на пневматик.
Недостаток на енергија (i): Недостаток на енергија – ако вашата батерија нема електрична енергија, можеме да ја наполниме може да ја наполниме на место каде е дозволено или со влечење до станицата за полнење по ваш избор во рок од 80 километри или до најблиската во тој опсег. во круг од 80 km или до најблиската во тој домет. Вашиот Citroën FlexCare план вклучува 2 влечења годишно без доплата.
Здравствена состојба на батеријата (i): Мерење на капацитетот на батеријата за време на операцијата за одржување/дијагностичка трага на батеријата, во споредба со вредноста кога возилото првпат било испорачано.
Потрошен материјал (i): Замена на делови што подлежат на абење (плочки за сопирачки, амортизери, осигурувачи, метлички за бришачи…) при нормални услови на користење на возилото.

Заменско возило (i): За секој рутински сервис ви се гарантира возило за замена 1 ден.”

ПРИЛАГОДЕТЕ ГО ВАШИОТ ПЛАН СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЈА
„За мене, најважно е трошоците за сервисирањето на моето возило да бидат распределени на фиксни месечни плаќања.“

„Пневматици : оваа услуга се однесува за поправка на пневматици во случај на продупчување или за замена на целиот комплет или поединечни летни, за сите сезони или зимски пневматици – вклучително и демонтирање, монтирање, балансирање и замена во случај на дефекти. Заменско возило: Се гарантира заменско возило на 1 ден за секој рутински сервис. Заменско возило: Во случај на кражба, пожар и несреќа можеме да ви гарантираме возило за замена за да го покриете периодот кога сте без возило Решенија за мобилност: неколку решенија прилагодени на секоја ситуација за да останете подвижни. Дезинфекција: Мануелна операција за дезинфекција која опфаќа 38 внатрешни/надворешни контактни точки + промена на филтерот во кабината. Голем сервис/интензивна употреба: За клиентите што интензивно го користат своето возило потребна е дополнителна услуга. Земање и испорака: Ако е потребна поправка на вашето возило/сервисирање можете да ја изберете локацијата, а ние ќе го земеме возилото и потоа ќе ви го вратиме. Adblue: Целата потрошувачка на adblue за време на важноста на договорот (за време и помеѓу сервисирање). Само за возила кои немаат adblue во планот за одржување“.

 

„Зошто да изберете Citroën FlexCare продолжена гаранција и/или план за сервисирање – договор за услуги – за мојот автомобил? Планот за сервисирање – или планот за одржување – не само што ви помага да ги распределите трошоците за одржување на вашиот Citroën, туку исто така ви овозможува дополнителни услуги за да го поедноставите животот со вашето возило. Најдобро решение е да го купите вашиот план за сервисирање додека го купувате автомобилот за да можете да го заштитите вашиот автомобил уште од самиот почеток. Ако не сте го купиле вашиот план за сервисирање кога сте го купиле вашиот автомобил, сепак можете да се претплатите на план за сервисирање во секое време пред вашиот прв редовен сервис (11 месеци по испораката). Продолжената гаранција, од друга страна, ви овозможува да ја продолжите гаранцијата на производителот над нејзиното стандардно времетраење, овозможувајќи ви да ја искористите истата заштита за возилото како и оригиналната гаранција на производителот за до уште три години. Може да се претплатите на договор за продолжена гаранција во секое време пред истекот на оригиналната гаранција на производителот.”