AVTONOVA

Светот на citröen

AVTONOVA, ексклузивниот импортер за возилата од гамата на CITROËN, на македонскиот пазар започна со работа од октомври 2003 година.
Технологија достапна за секого со квалитетно произведени автомобили и грижа за крајните корисници е иднината на автомобилската индустрија. Со цел да ја потврдиме нашата определба за целосно задоволување на очекувањата на нашите клиенти, го имплементиравме „Системот за управување со квалитетот на компанијата“ ISO 9001:2008 . Нашите сили ги насочивме кон запознавање на потребите на купувачите, понуда на производи и услуги кои ќе ги задоволат очекувањата на пазарот, запознавање на степенот на задоволство на нашите клиенти и имплементација на политиката на одржлив развој со акцент на заштитата на животната средина.
Развојот и континуираното подобрување на Системот за управување со квалитет се главните активности во осигурувањето на нашите крајни купувачи .

Сертификацијата на AVTONOVA ја изврши сертификациската куќа BSI (British Standards Institution) на 14/11/2007.