ФИНАНСИРАЊЕ

ИСКОРИСТЕТЕ ГИ ПОВОЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА ОД ГАМАТА НА CITROËN

Во соработка со Sparkasse Leasing  – Финансиски лизинг за патнички возила
– со можност за бескаматно одложено плаќање на првата рата до 6 месеци,
минимално учество 20% од бруто цената, рок на отплата до 72 месечни рати, каматна стапка 5.5 %
– без одложено плаќање на првата рата,
м
инимално учество 20% од бруто цената, рок на отплата до 84 месечни рати, каматна стапка 5.5 %

Во соработка со ПроКредит Банка – Специјална понуда за автомобилски кредити за физички и правни лица
– 0% учество
– 5% фиксна каматна стапка за цел период, со возилото под залог
– 5,5% фиксна каматна стапка за цел период, со солемнизација на договор
– Максимум рок од 5 години
– 1% провизија за исплата
– 100% контролирани средства

Дополнително, разработени, детални понуди за нови Citroën возила достапни за испорака веднаш, можете да погледнете на carstore.citroen.mk.
Понудените возила се со промотивни цени, транспарентно изразени кај секое возило.