ДОЈДИ ВИДИ ВОЗИ CITROËN

ОТКРИЈ ги ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ПОПУСТИ за возилата достапни веднаш,
ИЗБЕРИ го својот нов Citroën онлајн,
ИСКОРИСТИ 0 УЧЕСТВО при отплата на кредит или 0 РАТА и КАМАТА во првите 6 месеци при отплата на лизинг,
И ВОЗИ!

Искористи ги дополнителните попусти за возилата на лагер.

Избери го својот Citroën online на carstore.citroen.mk.
Разработени, детални понуди за повеќе од 100 нови Citroën возила достапни за испорака веднаш.
Понудените возила се со промотивни цени, транспарентно изразени кај секое возило.

Искористи ги можностите за финансирање, и тоа:

Во соработка со Sparkasse Leasing  – Финансиски лизинг за патнички возила
– со можност за бескаматно одложено плаќање на првата рата до 6 месеци,
минимално учество 20% од бруто цената, рок на отплата до 72 месечни рати, каматна стапка 5.5 %
– без одложено плаќање на првата рата,
м
инимално учество 20% од бруто цената, рок на отплата до 84 месечни рати, каматна стапка 5.5 %

Во соработка со ПроКредит БанкаСпецијална понуда за автомобилски кредити за физички и правни лица
– 0% учество
– 5% фиксна каматна стапка за цел период, со возилото под залог
– 5,5% фиксна каматна стапка за цел период, со солемнизација на договор
– Максимум рок од 5 години
– 1% провизија за исплата
– 100% контролирани средства

ДОЈДИ ВИДИ ВОЗИ CITROËN.