ДОЈДИ ВИДИ ВОЗИ CITROËN PRO

ОТКРИЈ ги промотивните понуди за комерцијални и бизнис возила достапни веднаш,

ИЗБЕРИ онлајн нов Citroën за твојот бизнис,

ИСКОРИСТИ и отплаќај на лизинг од 2021 година или на кредит со 0 % учество,

И ВОЗИ!

Избери online нов Citroën за твојот бизнис, на carstore.citroen.mk.
Разработени, детални понуди за нови Citroën комерцијални и бизнис возила достапни за испорака веднаш.
Понудените возила се со промотивни цени, транспарентно изразени кај секое возило.

Искористи ги можностите за финансирање, и тоа:

Во соработка со Sparkasse Leasing  – Финансиски лизинг за комерцијални/бизнис возила
– со можност за бескаматно одложено плаќање на првата рата до 6 месеци,
минимално учество 10% од бруто цената+ДДВ, рок на отплата до 60 месечни рати, каматна стапка 5.5 %
– без одложено плаќање на првата рата,
м
инимално учество 10% од бруто цената+ДДВ, рок на отплата до 84 месечни рати, каматна стапка 5.5 %

Во соработка со ПроКредит БанкаСпецијална понуда за автомобилски кредити за физички и правни лица
– 5% фиксна каматна стапка за цел период, со возилото под залог
– 5,5% фиксна каматна стапка за цел период, со солемнизација на договор
– Максимум рок од 5 години
– 0% учество
– 1% провизија за исплата
– 100% контролирани средства

СИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ПРИ НАБАВКА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ИЛИ БИЗНИС ВОЗИЛА ИМААТ ПРАВО НА ПОВРАТ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ.

ДОЈДИ ВИДИ ВОЗИ CITROËN PRO.