ДОЈДИ ВИДИ ВОЗИ CITROËN PRO

ОТКРИЈ ги ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ПОПУСТИ за комерцијални и бизнис возила достапни веднаш,
ИЗБЕРИ онлајн нов Citroën за твојот бизнис,
ИСКОРИСТИ 0 УЧЕСТВО при отплата на кредит или 0 РАТА и КАМАТА во првите 6 месеци при отплата на лизинг,
И ВОЗИ!

Искористи ги дополнителните попусти за возилата на лагер.

СИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ПРИ НАБАВКА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ИЛИ БИЗНИС ВОЗИЛА ИМААТ ПРАВО НА ПОВРАТ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ.

Избери online ново комерцијално или бизнис возило Citroën, на carstore.citroen.mk.
Разработени, детални понуди за нови Citroën комерцијални и бизнис возила достапни за испорака веднаш.
Понудените возила се со промотивни цени, транспарентно изразени кај секое возило.

Искористи ги можностите за финансирање, и тоа:

Во соработка со Sparkasse Leasing  – Финансиски лизинг за комерцијални/бизнис возила
– со можност за бескаматно одложено плаќање на првата рата до 6 месеци,
минимално учество 10% од бруто цената+ДДВ, рок на отплата до 60 месечни рати, каматна стапка 5.5 %
– без одложено плаќање на првата рата,
м
инимално учество 10% од бруто цената+ДДВ, рок на отплата до 84 месечни рати, каматна стапка 5.5 %

Во соработка со ПроКредит БанкаСпецијална понуда за автомобилски кредити за физички и правни лица
– 5% фиксна каматна стапка за цел период, со возилото под залог
– 5,5% фиксна каматна стапка за цел период, со солемнизација на договор
– Максимум рок од 5 години
– 0% учество
– 1% провизија за исплата
– 100% контролирани средства

ДОЈДИ ВИДИ ВОЗИ CITROËN PRO.