CITROËN@CARSTORE

ИЗБЕРИ ГО ТВОЈОТ НОВ CITROËN ONLINE СО БЕСКАМАТНО ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ПРВАТА РАТА ДО 6 МЕСЕЦИ

Нова погодност од Citroën, отсега можност за online избор на нови возила на carstore.citroen.mk.
Разработени, детални понуди за повеќе од 100 нови Citroën возила вклучувајќи патнички, комерцијални и бизнис возила, достапни за испорака веднаш.
Понудените возила се со промотивни цени, транспарентно изразени кај секое возило.

Подготвивме и нови услови за финансирање преку Sparkasse Leasing, и тоа:

Финансиски лизинг за патнички возила
–          со можност за бескаматно одложено плаќање на првата рата до 6 месеци,
минимално учество 20% од бруто цената, рок на отплата до 72 месечни рати, каматна стапка 5.5 %

–          без одложено плаќање на првата рата,
минимално учество 20% од бруто цената, рок на отплата до 84 месечни рати, каматна стапка 5.5 %

Финансиски лизинг за комерцијални/бизнис возила
–          со можност за бескаматно одложено плаќање на првата рата до 6 месеци,
минимално учество 10% од бруто цената+ДДВ, рок на отплата до 60 месечни рати, каматна стапка 5.5 %

 –          без одложено плаќање на првата рата,
минимално учество 10% од бруто цената+ДДВ, рок на отплата до 84 месечни рати, каматна стапка 5.5 %

Избери го твојот нов Citroën online.