November 13, 2013

Промотивни понуди за комерцијални возила Citroën

Во рамките на оваа акција од CITROËN сите заинтересирани сопственици на бизниси имаат можност за набавка на комерцијални возила по специјални финансиски услови.

Идејата се должи на фактот што во услови на специфична економска година Citroen смета дека претпријатијата треба да инвестираат во својот развој. Затоа нудиме неколку можности по избор:

-Авто-кредит “10% учество на 3 рати, без камата” и отплата до 84 рати
-Лизинг со учество 25% и отплата до 60 рати
-Лизинг со учество 40% и доплата на 2 еднакви годишни рати.